کمالگرایی در کودکان از جمله مشکلاتی است که در بحث روانشناسی کودک باید به آن توجه کرد. ممکن است مادر یا پدری را دیده باشید که با افتخار درباره‌ کودک خود می‌گوید: «پسرم تمام شب رو بیدار بود تا پروژه‌ درس علومش رو درست انجام بده. اون یه بچه کمال‌گراست»! اما آنچه که این پدر یا مادر نمی‌دانند این است که کمالگرایی در کودکان می‌تواند به یک مشکل جدی تبدیل شود.