سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس محل کار:

آدرس دانشگاه: مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه علوم تربیتی ، تلفن تماس : 05138805000داخلی 5892
پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد : شماره داخلی 3676

آدرس مرکز مشاوره : مشهد، پنج راه سناباد، تقاطع خیابان پاستور، ساختمان پزشکان مهر، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه و رفتار، شماره های تماس: 05138412279


آخرین نظرات

۲۰ مطلب با موضوع «دین و اندیشه :: جملات ناب بزرگان» ثبت شده استمرحوم حاج اسماعیل دولابی (ره):
 
صبر کن خدا در را باز می کند

و
تنها نشستن
و مودب بودن کار شماست
 
 راه همین هست

 هر وقت دیدی تاخیر افتاد پشت در بایست
 
مبادا در بزنی

 در نزنید و دور هم نروید
 
مبادا بروی و بگویی
چیزی نمی دهند

با هنر و فهمت تا پشت در برو

در را محکم نزنی

صاحبخانه خودش می داند

تو فقط  آنجا بنشین ...


حاج اسماعیل دولابی (ره) :

در بازار چوب فروش ها، در هر حجره روزی چند کامیون چوب معامله می شود ولی در پایان روز که سؤال کنی چقدر کاسبی کرده اید، می گویند مثلا ده هزار تومان...
اما یک منبّت کار، تکّه ای از آن چوب ها را می گیرد و حسابی روی آن کار می کند و بر روی آن نقش می اندازد و همان تکّه چوب را صدهزار تومان یا بیشتر می فروشد.
گاهی اوقات آن قدر نفیس می شود که نمی شود روی آن قیمت گذاشت.
در اعمال عبادی هم زیاد عبادت کردن چندان ارزش ندارد،
بلکه روی عمل حسابی کار کردن و آن را خوب از کار در آوردن و حقّ آن را ادا کردن نتیجه بخش است.
زیارت عاشورا را، مناجات شعبانیه را، نماز شب را یک دفعه بخوان، ولی خوب بخوان؛ لازم نیست خیلی بخوانی.
در خیلی خواندن، خطر عادت شدن،
و بی روح و بی توجه تکرار کردن وجود دارد.
مبادا یک عمر توی ظاهر و لفظ و اصطلاح باشید،
آنچه مهم است خاصیت و باطن است...
مبادا یک عمر با قواعد و الفاظ بازی کنید ،
و از اصل و مغز غافل بمانید....