سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس محل کار:

آدرس دانشگاه: مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه علوم تربیتی ، تلفن تماس : 05138805000داخلی 5892
پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد : شماره داخلی 3676

آدرس مرکز مشاوره : مشهد، پنج راه سناباد، تقاطع خیابان پاستور، ساختمان پزشکان مهر، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه و رفتار، شماره های تماس: 05138412279


آخرین نظرات

۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خداوند» ثبت شده استایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود:

نرده را زیبا کن

منبع : اینستاگرام خانم علایی

من خدایی دارم

که دراین نزدیکی است

نه درآن بالاها

مهربان،خوب،قشنگ

چهره اش نورانی است

گاه گاهی سخنی می گوید

بادل کوچک من،ساده ترازسخن ساده ی من

اومرامیفهمد

اومرامی خواند

اومرامی خواهد

اوهمه درد مرا میداند

یاداوذکرمن است

درغم و در شادی

چون به غم مینگرم

آن زمان رقص کنان می خندم

که خدایارمن است

که خدا درهمه جا یاد من است

او خدایی است که همواره مرا می خواهد

دیگران می گویند:

آن کسانی که به ظاهر بنده ی خوب خدایند

به من می گویند:

مرد کافر شده ای!!!

و چه هشدار که از آتش دوزخ دادند

باز هم می گویند:

که خدا اینجا نیست

و خدای آنها غیر آنست که من می بینم

میدانم

یک خدای بی رحم

غرق در خودخواهی

عاشق ظلم و ریا

و همه خشم و عذاب

آن خدایی است که آنها گویند

بنده ی او باشیم

دیده را می بندم

در دلم میخندم

زیر لب می گویم

پس خدا اینجا نیست

Closeمنبع:   :  www.pixelbook.ir