سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس محل کار:

آدرس دانشگاه: مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه علوم تربیتی ، تلفن تماس : 05138805000داخلی 5892
پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد : شماره داخلی 3676

آدرس مرکز مشاوره : مشهد، پنج راه سناباد، تقاطع خیابان پاستور، ساختمان پزشکان مهر، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه و رفتار، شماره های تماس: 05138412279


آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ملاصدرا» ثبت شده استخداوند بی نهایت است و لامکان وبی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ  پیرزنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید
از ناجوانمردیهــا
ناراستی ها
نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود
که به نفرت پناه میبرید؟
که در حقیقت یافت نمیشود
که به دروغ پناه میبرید؟
که در سلامت یافت نمیشود
که به خلاف پناه میبرید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید
که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!


پیاژه‌ روانشناسی‌ است‌ که‌ مطالعات‌ خود را در زیست‌شناسی‌ آغاز کرد او همراه‌ با بررسی‌ تحولات‌ زیستی‌ یا بدنی‌ کودک‌، رشد روانی‌ یا عقلانی‌ او را تشریح‌ نمود. برای‌ روشن‌ شدن‌ نظریه‌ پیاژه‌ خلاصه‌ نظر او در مورد مراحل‌ رشد کودک‌ ذکر می‌شود:
1. مرحله‌ هوشی‌ حسی‌ _ حرکتی‌ (از تولد تا 2 سالگی‌). در این‌ مرحله‌ رفتار کودک‌ اساساً حرکتی‌ است‌. کودک‌ از لحاظ‌ درونی‌ (روانی‌) وقایع‌ را ارائه‌ نمی‌دهد و بصورت‌ مفهومی‌ «فکر» نمی‌کند، اگر چه‌ رشد شناختی‌ بصورت‌ طرحها ساخته‌ می‌شود.
2. مرحله‌ پیش‌ عملیاتی‌ فکر (2 تا 7 سالگی‌). ویژگی‌ این‌ مرحله‌ رشد زبان‌ و صورتهای‌ دیگر نمادی‌(ارائه‌) و رشد سریع‌مفهومی‌ است‌. استدلال‌ یاتعقل‌ در این‌ مرحله ‌نیمه‌ منطقی‌ است‌.
3. مرحله‌ عملیات‌ حسی‌ (7 تا 11 سالگی‌). در طول‌ این‌ سالها، کودک‌ استعداد کاربرد فکر منطقی‌ را در مسائل‌ حسی‌ خود رشد می‌دهد.
4. مرحله‌ عملیات‌ صوری‌ (تجریدی‌) (11 تا 15 سالگی‌). در این‌ مرحله‌ ساختارهای‌ شناختی‌ به‌ بزرگترین‌ سطح‌ رشد می‌رسد، و کودک‌ می‌تواند استدلال‌ منطقی‌ را در مورد همه‌ مسائل‌ بکار ببرد.([1])