به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی استان زنجان خبر از برگزاری دوره آموزشی تشخیص اختلالات روانی بر اساس5 DSM ویژه روان شناسان و مشاورین مراکز دولتی و غیر دولتی بهزیستی داد .

علیرضا کاظم لو گفت: روان شناسان اختلال روانی را به عنوان الگو یا نشانگان روان‌شناختی یا رفتاری که در فرد رخ می‌دهد مطرح می‌کننداین الگو یا نشانگان منعکس کننده‌ی یک بدکارکردی روان‌شناختی زیربنایی است و پیامدهای آن ناتوانی  ، تخریب یا پریشانی بالینی معنادار را به دنبال دارد.

وی افتراقات DSM-IV و 5 DSM؛ دسته بندی اختلالات در 5 DSM؛ توصیف ملاک های تشخیصی اختلالات 5 DSMو دسته بندی طیف های اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک را از سرفصول این دوره آموزشی برشمرد و اظهار نمود: انواع اختلالات روانی بر پایه‌ی‌ 5 DSM به چند گروه اصلی بخش بندی می شود که هر گروه زیرگروه هایی نیز دارد.

این کارشناس مسئول خاطر نشان کرد: گروه کاری 5 DSM، اختلالات روانی را در 20 طبقه‌ی تشخیصی از جمله اختلالات عصبی- رشدی، اختلالات طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک، اختلالات دو قطبی و اختلالات مرتبط با آن،  اختلالات افسردگی،  اختلالات اضطرابی،   اختلالات وسواسی- عملی و اختلالات مرتبط با آن،   اختلالات مرتبط با ضربه و عوامل تنش‌زا، اختلالات تجزیه‌ای، 9. اختلالات علائم بدنی،   اختلالات تغذیه و خوردن،   اختلالات دفعی،  اختلالات خواب- بیداری،  . اختلالات کنشی جنسی،   ملال جنسی،  اختلالات اعتیادی و مصرف مواد، اختلالات شخصیت،و سایر اختلالات و....... قرار داده است .

کاظم لو افزود:  اختلال روانی یک عبارت گسترده برای توصیف شمار زیادی از بیماری‌های روان شناختی است که توانایی فرد را در زمینه‌های مختلف از جمله تفکر، احساس و رفتار صحیح در امور روزمره زندگی، مختل می‌کند.

کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه تشخیص و تایید روان‌شناختی را روان‌شناس و روان‌پزشک انجام می‌دهد و آنها پس از مصاحبه بالینی و با پی بردن به نشانه‌هایی که در فرد می‌یابند به تشخیص اختلال از میان اختلال‌های گوناگون می‌پردازند تصریح نمود: بهترین راهنمای تشخیصی و درمانی برای روان‌شناسان بالینی و روان‌پزشکان کتابی به نام DSM است که امروزه در دسترس روان‌درمان‌گران قرار دارد.

وی ادامه داد: اختلال‌های روانی به دلایل گوناگونی پدید می‌آیند و می‌توانند دارای زمینه‌های ژنتیکی، فیزیولوژیکی، محیطی، خانوادگی، اجتماعی، فردی و شیوه‌ی زندگی باشد. اما در بررسی علل مربوط به بروز اختلالات روانی روان شناسان از دیدگاه‌های مختلف به این مساله پرداخته‌اند.

وی  کناره گیری از دیگران و گرایش به انزواطلبی، تغییر سریع در وزن اعم از کاهش یا افزایش وزن شدید ، پرخاشگری و حالت‌های تهاجمی بیشتر از حد طبیعی ، - هذیان‌گویی و باورهای غلط  ،  دشواری و ناتوانی در تمرکز، غمگینی و دلتنگی، تحریک پذیری و  اضطراب و بی قراری  را علایم اصلی اختلال های روانی  عنوان نمود.

وی گفت: بعضی از مردم فقط در یک دوره مشخصی از طول عمـــر خود بیمـــاری روانی را تجربه می کنند، در حالی که در عده ای دیگر ممکن است نشانه‌های این اختلال ها در چندین نوبت بروز کنند که البته امروزه اغلب این اختلالات قابل درمان هستند.

گفتنی است : این دوره آموزشی در راستای ارتقاء افزایش و سطح علمی دانش روان شناسان و مشاورین و با همکاری  سه دستگاه بهزیستی، دادگستری و نیروی انتظامی با حضور 58 نفر از کارشناسان مشاوره و روان شناسی بمدت 2 روز در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی برگزار شد.