سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس محل کار:

آدرس دانشگاه: مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه علوم تربیتی ، تلفن تماس : 05138805000داخلی 5892
پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد : شماره داخلی 3676

آدرس مرکز مشاوره : مشهد، پنج راه سناباد، تقاطع خیابان پاستور، ساختمان پزشکان مهر، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه و رفتار، شماره های تماس: 05138412279


آخرین نظرات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرواز» ثبت شده است


ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﻠﻪ ﯼ ﺩﺭﺩ

ﻧﻢ ﻧﻤﮏ "ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ" ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺸﻮﯼ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﺿﺮﻭﺭﯼ ﺳﺖ ﺑِﮕﻨﺪﯼ ﺩﺭﺧﻮﺩ

ﺗﺎ ﻣﺒﺪﻝ ﺑﻪ" ﺷﺮﺍﺑﯽ" ﺧﻮﺵ ﻭ ﮔﯿﺮﺍ ﺑﺸﻮﯼ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯﺣﻤﻠﻪ ﯼ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ،ﻗﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ

ﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﯽ،ﺭﺍﻫﯽ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺸﻮﯼ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﺭ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﻮﯼ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯﭼﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﻭﯼ

"ﺁﺧﺮﻗﺼﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺵ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﺑﺸﻮﯼ!


تا آسمان راهی نیست

پرواز را باور کن...
مثل یک دُرنای زیبا تا افق پرواز کن؛

نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن؛

زندگی تکرارِ زخمِ کهنه ی دیروز نیست؛

بال های خسته ات را رو به فردا باز کن ...