سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس محل کار:

آدرس دانشگاه: مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه علوم تربیتی ، تلفن تماس : 05138805000داخلی 5892
پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد : شماره داخلی 3676

آدرس مرکز مشاوره : مشهد، پنج راه سناباد، تقاطع خیابان پاستور، ساختمان پزشکان مهر، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه و رفتار، شماره های تماس: 05138412279


آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شخصیت» ثبت شده است

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/16/4/1695170.jpg?ts=1432719998552
نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد با مطالعه دقیق واکنش هر فرد به کلمات می توان پی به شخصیت وی برد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان در مرکز زبان، مغز و شناخت ایالت باسک اسپانیا سیگنالهای مغزی ۴۵ داوطلب را در حین خواندن کلمات مخفف نظیر FBI و DVD مورد مطالعه دقیق قرار دادند تا بتوانند از روی بررسی واکنش مغز آنها به این عبارات، پی به شخصیت تک تک این افراد ببرند.

آنها برای این منظور از برنامه های رایانه ای جهت تشخیص تفاوت دیدگاهها در میان این افراد استفاده کردند.

نکته جالب توجه اینجا بود که واکنش این افراد به عبارتهای مشخص آنقدر متفاوت بود که برنامه های مورد استفاده با ضریب درستی ۹۴ درصد عمل کردند.

نتایج این بررسی نشان داد که از امواج مغزی منتشر شده در حین شنیده شدن کلمه ای خاص می توان پی به شخصیت افراد برد. این دستاورد جدید در مواردی نظیر به کارگیری افراد در سیستمهای امنیتی که شخصیت و هویت درونی افراد از اهمیت زیادی برخوردار است کاربرد زیادی خواهد داشت.

در این بررسی محققان بر روی نقطه ای از مغز داوطلبان متمرکز شدند که با خواندن و تشخیص کلمات در ارتباط است. بدین ترتیب آنها توانستند سیگنالهایی را مورد بررسی قرار دهند که از روی آنها می توان حدسهای دقیقتری ارایه نمود.

پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک از این دستاورد جدید در امور مهمی نظیر استخدام خلبانها و یا نیروهای امنیتی استفاده شود.

خارپشتی ازیک مار خواست بگذارد با اوهمخانه شود

مارپذیرفت

چون لانه مارتنگ بود

خارهای تیزخارپشت به بدن مارفرو میرفت وماررازخمی میکرد

اما  مار از سر نجابت دم بر نمی آورد

سرانجام مارگفت

نگاه کن ببین چگونه مجروح وخونین شده ام

میتوانی لانه من را ترک کنی؟

خارپشت گفت من مشکلی ندارم

اگرتوناراحتی میتوانی لانه دیگری برای خود بیابی,

عادت ها ابتدابه صورت مهمان وارد میشوند

امادیری نمیگذرد که خودرا صاحبخانه می کنند

وکنترل مارا به دست می گیرند

مواظب خارپشت عادتهای منفی زندگیتان باشید

خودت باش نقاط مثبتت را فراموش نکن

دانستن ،قدرت است

ایمان ، قوت روح است

وحدت ، قدرت آفرین است

عشق ، پایدارترین قدرت جهان است

مفهوم شخصیت با توجه به دیدگاههای روانشناسان در مورد انسان و رفتار او تغییر کرده و به شکلی خاص ارائه می شود.یک از مسائل مهم در روان شناسی، بحث شخصیت و نظریه های مربوط به آن است، و می توان به جرأت گفت که آنچه مطالعات پراکنده روانشناسی را انسجام می بخشد و به آنها معنی و مفهوم روشنی می دهد تفسیر این یافته ها و مطالعات در سایه نظریه شخصیتی منسجمی است که بتواند رفتار انسان را در تمامی ابعاد آن توجیه و تبیین کند.
علی رغم مسلم بودن شخصیت به عنوان یکی از مسائل مهم و یا اهم مسائل روانشناسی، این مفهوم مانند مفاهیم دیگری چون غریزه، رفتار، انگیزه، خودآگاه، ناخودآگاه و ... در دانش روانشناسی دارای تعریفی واحد که قابل پذیرش قاطبه روانشناسان باشد، نیست. مفهوم شخصیت با توجه به دیدگاههای روانشناسان در مورد انسان و رفتار او تغییر کرده و به شکلی خاص ارائه می شود. تاکنون تعاریف متعدد و مختلفی از شخصیت ارائه شده که هیچکدام از آنها به عنوان تعریفی واحد و مورد اتفاق از طرف روانشناسان پذیرفته نشده است. ما در اینجا از ارائه ی همه تعاریف خودداری کرده و تنها به بیان دو مورد از آنها که می تواند به عنوان دو قطب یک طیف از بینشهای روانشناسان در مورد انسان و رفتارهای او تلقی شود اکتفا می کنیم. در یک قطب بینشی قرار دارد که جهان درون انسان را اصیل دانسته، رفتارهای او را در سایه این بینش تفسیر می کند، و در قطب دیگر بینشهای حاد رفتارگرائی قرار دارد که عالم درون انسان را غیر قابل مطالعه پنداشته و همه چیز را در رفتار و واکنشهای ارگانیزم در مقابل محیط تحلیل می کند. تضاد بینشهای درون گرایانه و برون گرایانه در روانشناسی موجد بروز دیدگاههای بسیار متضاد در مباحث مربوط به رفتار و شخصیت شده است.